9075-i-pezzi-dipinti-masai-checks-throw-chay-dark-navy-ivory-&-dark-navy-ivory-chay-teal-cashmere-yarn-dyed